[td_block_trending_now limit=”5″]

Ahiska Turkleri 05 Haziran 1997’de IstanbuI’da toplandı. Bu toplantiya Ulusiararasi Ahiska Turkleri Federasyonu Baskani Sn. Maksut izzet, Sn. Prof. Dr. Nevzat Yalcintas ve Ihlas Vakfi Genel Muduru Sn.Mehmet Okyay bey ve Turkiye’deki Ahiska Turkleri Dernek Yoneticileri ve Ahiskali Vatandaslar katildi. Yapilan bu toplanti neticesinde Ahiska Turkleri Federasyonu Baskani Sn. MaksutIzzet beyin teklifleri dogruldogrultusunda Ahiskalilann insani ve hukuki haklanni aramak amaci ile Ahiskalilar Vakfi kurulmasi, Baskanligina Inşaat Mühendisi ve Gazeteci Sn. Mehmet Oguz beyin getirilmesi toplantiya katilan istirakcilerin oy birligi ile karar verildi. Vakif; daha sonra 8 Eyiul 1997 tarihinde Kurucu Uyelerini ve Gecici Yonetim Kurul Uyelerini secerek, kurulus tarihinden gunumuze kadar calismalanni aksatmadan Ahiskalilann yaranna her turlu sosyal ve kulturel hizmetlerinyanı sira maddi ve manevi yardimlan ihtiyac sahiplerine Vakif amaclanna uygun olarak ulastirmaya gayret etmistir.

VAKFIN AMACI

Dunya genelinde bulunan bütün Ahiskaliları kucaklamak, dertlerine careler aramak, maddi ve manevi yonlerinden destek olmak, Vakfin mevcut ve ileride elde edilecek mal varligi geliri ile, her cesit bagislar ve kanunlara uygun olarak:

 1. a) Yurt disinda kalmis bulunan Ahiska Turklerinin her cesit ekonomik ve sosyal sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olmak, insani yardımda bulunmak, Turkiye’ye göçmek isteyenlere iskan iaşe ve yardim
 2. b) Turkiye’de tahsil yapmak isteyen Ahiskalilara yardımci olmak, devletin izni ile faaliyetlerde bulunmak.
 3. c) Yurt acmak, kurs vermek, burs vermek, yiyecek ve yatacakyertemin etmek, bilgili insan yetistirmek.
 4. d) İlk-orta, Lise, Universite,Enstitu gibi egitim kurumlariaçmak, acılmıs olanlara ortakolmak,
 5. e) Ahiskalilann dertlerinidunyaya duyurmak, bunun icingerektiginde paneller, konferanslar tertip etmek, brifing
 6. f) Ahiskalilar yaranna yarısmalar acmak, yardim toplamak, bagis kabul etmek, hibe sozlesmeleri akdetmek, kuru mülkiyet kabul etmek, intifa hakki tesis etmek, fekketmek.
  g)
  Geziler, seminerler tertip etmek, Ahiska ile Turkiye’miz arasinda kültürel bagları artirmak, gidip gelmeyi saglamakta kolaylastinci etkinliklerde bulunmak.
 7. h) Dersaneler, Hastahaneler, Kutuphaneler insa etmek, isletmek, dispanserler, poliklinikler acmak; yaslilar ve cocuklar icin evier acmak.
 8. i) Dini, ilmi, edebi degerleri olan kitaplar nesretmek, bastirmak, dagitmak, satmak, satin almak, telif ucretlerini ö Gerekirse matbuata intikal eyiemek, gazete, dergi gibi yayinlar cikarmak.
 9. j) Iktisadi isletmeler, ticarethaneler kurmak.
 10. k) Ayni amacli baska Dernek, Vakifve Cemiyetler ile irtibat kurmak, kanunlann izin verdiği ölçude isbirligi yapmak;
  Vakif bu ve benzeri nitelikteki amaclarına hizmet etmek icin;

a-Her turlu tapu takyidatlan koydurabilir, kaldirabilir, takyidatli olarak yer alabilir.

b-Har turlu emtia alim satiminda bulunabilir.

c-Amacina uygun her türlü islemleri yapabilir.

VAKFIN HUKUKI YAPISI

Vakfin yukanda yazilan amaclanni gerceklestirmek için;
a)
Yurt ici ve yetkili makamlann izni ile yurt disindaki vakiflaria ve kuruluslaria isbirliği yardimlasma ve dayanisma içinde bulunabilir, yardim alabilir ve aniasmalar yapabilir.
b)
Ozel ve kamu tuzel kisi, sirket veya sahis firmalanndan hisse senedi, tahvil, kupon, hazine bonosu, kar ve zarar ortakligi belgesi ile her turlu degerle kagitlan alabilir ve kendisi piyasaya arzedebilir.
c)
Vakif yapacagi islemlerin tamami veya bir kismi icin ehil kimselerden vekiller, avu.katlar ve musavirler tutabilir bunlann ucretlerini oder.
d)
Yurt icinde ve yurt disinda egitim ve saglik birimleri acabilir, devredebilir ve devralabilir. Her turlu sirketi kurabilir kurulmus bulunanlara ortak olabilir.
e)
Vakif maksadina yonelik olarak ozel enstituler, fakulteler ve yuksek okullar, universiteler, ilk ve ortaögretim okullan, saglik ve mesiek okullan, ciraklik egitim okullan acabilir,isletebilir. Acilmis olanlaria yar-
dimlasabilir.
f)
Her turlu kurs, panel , seminer, konferans, acik oturum ve geziler (yurt ici ve yurtdışı) tertip edebilir.